Naschoolse opvang

In onze school organiseert vzw Gibbon vzw de volgende vormen van buitenschoolse opvang :

 • de voor- en naschoolse opvang;
 • de opvang op woensdagnamiddag;
 • de opvang tijdens facultatieve vrije dagen en kindvrije dagen. 

Openingsuren  

 • Op maandag : 7u30-8u30 en van 15u30-18u00
 • Op dinsdag : 7u30-8u30 en van 15u30-18u00
 • Op woensdag : 7u30-8u30 en van 12u30-17u30
 • Op donderdag : 7u30-8u30 en van 15u30-18u00
 • Op vrijdag : 7u30-8u30 en van 15u30-18u00   

Contactpersonen

De ouderbijdrage dekt het geheel der kosten met uitzondering van dranken en maaltijden en wordt berekend op basis van de aanwezigheidsduur van uw kind. 

Voor de opvang van de kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen de ouders een fiscaal attest. Dit attest wordt tijdig aan de ouders overhandigd voor alle betaalde facturen met betrekking tot dat fiscaal jaar. 

De ouderbijdragen worden op een maandelijkse basis gefactureerd. 

 • Ochtendtoezicht: tot een kwartier voor het begin van de lessen € 1.20 / week   
 • Middagtoezicht: van een kwartier na het einde van de lessen tot een kwartier voor het begin van de lessen € 0.25 / dag   
 • Avondtoezicht: aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen € 0,75 / half uur   
 • Toezicht op woensdagnamiddag: aangerekend per begonnen half uur vanaf een kwartier na het einde van de lessen € 0,75 / half uur   
 • Kindvrije dagen € 5.5 / halve dag      

Het tweede kind uit een gezin dat gelijktijdig opgevangen wordt, krijgt een korting van 25 % en het derde kind een korting van 50%.

Bij de inschrijving in onze voor-en naschoolse opvang ontvangen de ouders het werkingsreglement ter ondertekening.