Ouderparticipatie

In het delen van de centrale zorg om het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling zien we onze ouders als volwaardige partners.

We willen bewust inzetten op een sterke ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid daar de betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van onze kinderen de kans op schoolsucces verhoogt.

Hiertoe willen we een groot aantal kanalen creëren zodat ouders de kans hebben om op een laagdrempelige manier contact te leggen met het team en het schoolleven te leren kennen want communicatie sloopt immers muren en structuren die tussen mensen staan.

Dit is groeiende maar we doen dit al door :

 • Onze ouders komen dagelijks bij het brengen van de kinderen mee naar de klas. Ook bij het einde van de school is er bewust de mogelijkheid gecreëerd tot informeel contact bij het ophalen van de kinderen.
 • Er is een ouderlokaal voorzien waar ouders elke maandag een koffie/thee aangeboden krijgen en met andere ouders en leerkrachten kunnen praten.
 • We betrekken ouders bij de organisatie van verschillende schoolevenementen zoals o.a. medebegeleiders bij buitenschoolse uitstappen. We willen dit in de toekomst nog uitbreiden naar voorleesouders, zwemouders, knutselhulp,...
 • Bij verjaardagen worden de ouders uitgenodigd om samen iets te komen maken of op een uitstap te gaan.
 • We ondersteunen onze schriftelijke communicatie met pictogrammen , in de kleuterklas wordt er gewerkt met "WhatsApp" en we willen onze toekomstige site actief maken met veel klasgebeurennieuwtjes.
 • Naar de toekomst toe willen we onze infrastructuur voor activiteiten voor en door ouders o.a. cursussen
 • ... 

Schoolraad

Onze directeur wordt bijgestaan door de schoolraad die verplicht wordt samengesteld uit:  

 • drie leden verkozen door en uit het personeel;
 • twee leden gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;
 • drie leden verkozen door en uit de ouders;
 • de directeur van de school.   

Het mandaat van de schoolraad duurt vier jaar.